Prihlášky sa uzatvárajú 09.apríla 2017 o 12:00

Dátum konania - 10.apríla 2017 - 9:30

TrenčínNázov: „Význam vysledovateľnosti a bezpečnosti potravín a jej realizovanie zariadeniach školského stravovania“

 • Lektori

  img01
 • MVDr. Oľga Ľuptáková, PhD.

Program:

 • 1. Postavenie zariadenia školského stravovania v systéme bezpečnosti a vysledovateľnosti potravín
 • a.) Prečo nás zaujíma vysledovateľnosť?
 • b.) Úloha vedúcej ZŠS v systéme vysledovateľnosti – integrovaný koncept potravinového reťazca v súlade s princípom „Z FARMY NA STÔL“
 • c.) Spätná vysledovateľnosť ako dôkaz aj v rámci kontrolnej činnosti – možnosti reklamácie potravín a surovín
 • 2. Definícia kvality a bezpečnosti potravín
 • a.) Dôležité kvalitatívne ukazovatele pri výbere potravinových komodít
 • b.) Základné postupy vedúcich ZŠS, kuchárov a pomocných kuchárov pri príprave pokrmov tak, aby boli zachované všetky kvalitatívne požiadavky vrátane hmotností jedál po tepelnej úprave
 • Prihlášku budeme považovať za záväznú po jej odoslaní a uhradení vložného. Neúčasť na seminári je možné zrušiť najneskôr 24h pred uskutočnením odborného seminára.

  MIESTO KONANIA: Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3 (veľká zasadačka)
  09.00 - 09.30 - Prezentácia
  09.30 - 10.30 - Teoretická prednáška 1. časť
  10.30 - 10.45 - Prestávka
  10.45 - 12.30 - Teoretická prednáška 2. časť
  VLOŽNÉ: 20€/osoba (vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, lektor, organizačné náklady, výstupný materiál v elektronickej podobe, pitný režim)

Záväzná objednávka(20€/osoba)

Počet účastníkov    Spôsob platby           Počet voľných miest


IČO                       DIČ(IČ DPH)


Názov organizácie


Názov organizácie 2


Ulica


Obec                      PSČ


Okres


Telefón                     Mobil


Email                      Kontaktná osoba


Číslo účtu-IBAN