ArtEdu Logo

Dodávateľ:

ArtEdu spol. s r.o.
Levická 23
040 11 Košice
Slovenská republika

IČO: 46960333
DIČ: 2023677887

Spoločnosť ArtEdu spol. s r.o. je zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka č. 31314/T

Bankový účet:

Slovenská sporiteľňa, BIC: GIBASKBX
IBAN: SK89 0900 0000 0051 1701 6412

Objednávka č.

Dátum vyhotovenia:    21.06.2024
Dátum splatnosti:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol 0308

Odberateľ:

  
  
  
  IČO:
  DIČ(IČ DPH):
 
Objednávka text:

Množstvo:
Jednotková cena: €
    Spolu: 0 EUR
Vystavené automatickým fakturačným systémomPeciatka WebHouse
 
ArtEdu - Vaše školiace centrum
www.artedu.sk - strategické podporné programy, mentoringy a tréningy pre vedúcich pracovníkov v školskom stravovaní.
V prípade akýchkoľvek pochybností o správnosti údajov uvedených na tejto objednávke nás prosím kontaktujte e-mailom na info@artedu.sk, alebo na tel. č. 055/636 5302.