Objavte novinku spoločností SOFT-GL a ArtEdu, ktorú sme si pre vás pripravili.

 • Lektori

  img01
 • Ing. Jarmila Gašparíková – riaditeľ ARTEDU

Obsah:


 • 1. legislatíva školskej jedálne
 • 2. detailné a samostatné vysvetlenie fungovania každej časti programu
 • 3. najčastejšie sa opakujúce chyby a ich oprava
 • 4. aktuálne zmeny v legislatíve a v programe ako bonus bez úhrady

 • Objednávku budeme považovať za záväznú po jej odoslaní a uhradení sumy.

  CENA: 100€ s DPH do 31.12.2021 (Prístup na kanál YouTube, výstupný materiál v elektronickej podobe)

 • Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnuté služby

Záväzná objednávka(100€/osoba)

Počet účastníkov   Spôsob platby(PP/hotovosť)      Počet voľných miest


IČO                       DIČ(IČ DPH)


Názov organizácie


Názov organizácie 2


Ulica


Obec                      PSČ


Okres


Telefón                     Mobil


Email                      Kontaktná osoba


Číslo účtu-IBAN