Odborný seminár konaný dňa 19.05.2017 v Banskej Bystrici