Prihlášky na školenie sú už uzatvorené

Dátum konania - 17.decembra 2018 - 10:00

TrnavaNázov: „Špecifiká a základné postupy pri práci s programom Školská jedáleň 4 (začiatočníci a pokročilí)“

 • Lektori

  img01 img01
 • Ing. Jarmila Gašparíková Ing. Ľubomír Gašparík

Program:

 • 1. Obedy zadarmo od 01.01.2019 pre prípravkárov v MŠ - spôsob účtovania vo VSO
 • 2. Novinky a prehľad najčastejšie používaných modulov v programe
 • 3. Tabuľkové spracovanie šablón JL, dochádzky, skladového hospodárstva, evidencie faktúr
 • 4. Evidencia réžie v školskom stravovacom zariadení
 • 5. Sledovanie OVD s ohľadom na zostavovanie JL pri využití programu, energetické - nutričné hodnoty
 • 6. Diskusia
 • Prihlášku budeme považovať za záväznú po jej odoslaní a uhradení vložného. Neúčasť na seminári je možné zrušiť najneskôr 24h pred uskutočnením odborného seminára.

  Okresný úrad Trnava, Kollárová 543/8, Trnava
  09.30 - 10.00 - Prezentácia
  10.00 - 14.00 - Seminár
  VLOŽNÉ: 25€/osoba (vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, lektor, organizačné náklady, výstupný materiál v elektronickej podobe, pitný režim)