Objednávky na normy sú už uzatvorené.

Od - 08.október 2021 - 08:00

Materiálno – spotrebné normy a receptúry pre školské stravovaniepodľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní


(školský zákon) v znení neskorších predpisov


revízia 2021  • Cena 47€ s poštovným a balným