Objednávky

Od - 08.október 2021 - 08:00

Materiálno – spotrebné normy a receptúry pre školské stravovaniepodľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní


(školský zákon) v znení neskorších predpisov


revízia 2021  • Cena 55€ s poštovným a balným

Záväzná objednávka(55€)

Počet výtlačkov   Spôsob platby(PP/hotovosť)      


IČO                       DIČ(IČ DPH)


Názov organizácie


Názov organizácie 2


Ulica


Obec                      PSČ


Okres


Telefón                     Mobil


Email                      Kontaktná osoba


Číslo účtu-IBAN