Prihlášky na školenie sú už uzatvorené

Dátum konania - 19.júna 2019 - 09:00

KošiceNázov: Novela vyhlášky MZ SR č. 533/2007Z.z. v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.5.2019. Postupy pri práci s programom Školská jedáleň 4 – evidencia obedov – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

 • Lektori

  img01
 • MUDr. Katarína Strmenská, MPH – RÚVZ Košice
 • img01
 • Ing. Jarmila Gašparíková

Program:

 • 1. Hygienické požiadavky na výrobu, prípravu a podávanie pokrmov a nápojov v zmysle vyhlášky MZ SR č.533/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania s účinnosťou od 1.5.2019
 • 2. Evidencia „dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa“ - práca a nastavenia programu Školská jedáleň 4 od 1.9.2019
 • 3. Diskusia
 • Prihlášku budeme považovať za záväznú po jej odoslaní a zaevidovaní. Neúčasť na seminári je možné zrušiť najneskôr 24h pred uskutočnením odborného seminára.

  MIESTO KONANIA: SOŠ Ostrovského 1, Košice - aula
  09.30 - 10.00 - Prezentácia
  10.00 - 14.00 - Seminár
  VLOŽNÉ: 20€/osoba (vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, lektor, organizačné náklady)