Prihlášky na školenie sú už uzatvorené

Dátum konania - 18.mája 2018 - 9:30

PrešovNázov: „Čerstvosť, kvalita surovín a potravín v zariadeniach školského stravovania“

 • Lektori

  img01
 • MVDr. Oľga Ľuptáková, PhD.

Program:

 • 1. Špecifikácia a kvalitatívne ukazovatele pri výbere potravinových komodít (mlieko, mäso, vajcia, ovocie, zelenina, obilninové výrobky)
 • 2. Vysledovateľnosť potravín
 • 3. Označovanie potravín podľa právnych predpisov EÚ(ako správne čítať označenie výrobku)
 • 4. Prídavné látky v potravinách („E – kódy“)
 • 5. Mikrobiologická a chemická kontaminácia v potravinách(výskyt B.cereus, aflatoxíny, lysteria monocytogenes, histamín)
 • 6. Rôzne
 • Prihlášku budeme považovať za záväznú po jej odoslaní a uhradení vložného. Neúčasť na seminári je možné zrušiť najneskôr 24h pred uskutočnením odborného seminára.

  MIESTO KONANIA: OÚ, Námestie mieru 3, Prešov (veľká zasadačka)
  09.00 - 09.30 - Prezentácia
  09.30 - 10.45 - Teoretická prednáška 1. časť
  10.45 - 11.00 - Prestávka
  11.00 - 12.30 - Teoretická prednáška 2. časť
  VLOŽNÉ: 20€/osoba (vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, lektor, organizačné náklady, výstupný materiál v elektronickej podobe, pitný režim)