Prihlášky na školenie sú už uzatvorené

Dátum konania - 02.marca 2020 - 09:00

KošiceNázov: Odborná príprava kuchárov a pomocných kuchárov v systéme výživy a príprave pokrmov v zariadeniach školského stravovania.

 • Lektori

  img01
 • MUDr. Katarína Strmenská, MPH – RÚVZ Košice

Program:

 • 1. Špecifiká výživy v školských jedálňach
 • 2. Súčinnosť kuchára, pomocného kuchára a vedúcej školskej jedálne pri tvorbe jedálnych lístkov
 • 3. Kvalita pripravovaných pokrmov v súlade s požiadavkami správnej výrobnej praxe
 • 4. Diskusia
 • 5. Záver
 • Prihlášku budeme považovať za záväznú po jej odoslaní a zaevidovaní. Neúčasť na seminári je možné zrušiť najneskôr 24h pred uskutočnením odborného seminára.

  MIESTO KONANIA: OÚ Komenského 52, Košice – veľká zasadačka
  08:30 - 09:00 - Prezentácia
  09:00 - 13:00 - Seminár
  VLOŽNÉ: 17€/osoba (vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, lektor, organizačné náklady)