O nás

Prečo si vybrať práve nás?

  • Sme proaktívni.
  • Sme inovatívni.
  • Sme profesionáli.
  • Sme vášnívi.

Naša misia

V našej každodennej práci pristupujeme ku každému klientovi individuálne, zodpovedne, s rešpektom a veľkou dávkou kreativity, pretože kvalita vo vzdelávaní je pre nás najdôležitejšia. Máme niekoľkoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania a školského stravovania, preto dokážeme naše vzdelávacie programy nastaviť podľa potrieb a očakávaní klientov.

Naša vízia

Chceme zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie pracovníkov školských jedálni, aby sa opäť pozdvihla a dostala do povedomia kvalita školského stravovania. Rodičom a deťom chceme ukázať ako takáto inštitúcia funguje a že to, čo dostanú ich ratolesti na tanier sa skutočne rovná kvalitnému pokrmu.

Naše skúsenosti

Konzultácie v téme školského stravovania

100%

Flexibilne pripravované školenia pre program Školská jedáleň.

100%

Príprava odborných seminárov a prednášok

90%

Podporný mentoringový program pre nových vedúcich pracovníkov

75%

1000

Vypitých káv.

2000

Odškolených hodín.

3000

Prepočítaných stravovacích noriem.

6

Zrealizovaných odborných konferencií.