Prihlášky na školenie sú už uzatvorené.

Dátum konania - 26.februára 2018 - 9:30

KošiceNázov: Odborný seminár zamestnancov školských stravovacích zariadení

 • Lektori

  img01
 • MUDR. Katarína Strmenská, MPH

Program:

 • 1. Zásady stravovania detí v predškolských a školských zariadeniach
 • 2. „Dodržiavanie pravidiel – PIATICH P“
 • a.) PRAVIDELNOSŤ – režim stravovania v zmysle platnej legislatívy
 • b.) PRIMERANOSŤ – prečo dodržiavať dodržiavanie hmotností jedál a ich nutričné a energetické zloženie
 • c.) PESTROSŤ – skladba jedálnych lístkov v zmysle OVD
 • d.) PITNÝ REŽIM – množstvo a kvalita prijímaných tekutín v zariadeniach školského stravovania
 • e.) POHODA - kľud
 • 3. Základné povinnosti a postupy vedúcej ŠJ a kuchárky pri príprave pokrmov tak, aby bolo zachované ich energetické a nutričné zloženie
 • 4. Zistené nedostatky v zariadeniach školského stravovania pri nedodržaní zásad správnej výživy z pohľadu RÚVZ
 • Prihlášku budeme považovať za záväznú po jej odoslaní a uhradení vložného. Neúčasť na seminári je možné zrušiť najneskôr 24h pred uskutočnením odborného seminára.

  MIESTO KONANIA: SOŠ Ostrovského 1, Košice (aula školy)
  09.00 - 09.30 - Prezentácia
  09.30 – 10.30 - Teoretická prednáška 1. časť
  10.30 - 10.45 - Prestávka
  10.45 - 12.30 - Teoretická prednáška 2. časť
  VLOŽNÉ: 15€/osoba (vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, lektor, organizačné náklady)