Prihlášky sa uzatvárajú 28.februára 2018 o 12:00

Dátum konania - 01.marca 2018 - 9:30

PrešovNázov: Kvalitné a bezpečné potraviny v školských jedálňach

 • Lektori

  img01
 • MUDR. Katarína Strmenská, MPH

Program:

 • 1. Hygienické požiadavky na výrobu a prípravu pokrmov v zariadeniach školského stravovania
 • 2. Zásady správnej výrobnej praxe a ich aplikácia v školskom stravovaní
 • 3. Prúdové diagramy pri príprave pokrmov
 • 4. Najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky v zariadeniach školského stravovania pri činnosti vedúcej ŠJ, kuchárky a pomocnej kuchárky
 • Prihlášku budeme považovať za záväznú po jej odoslaní a uhradení vložného. Neúčasť na seminári je možné zrušiť najneskôr 24h pred uskutočnením odborného seminára.

  MIESTO KONANIA: OÚ, Námestie mieru 3, Prešov (veľká zasadačka)
  09.00 - 09.30 - Prezentácia
  09.30 – 10.30 - Teoretická prednáška 1. časť
  10.30 - 10.45 - Prestávka
  10.45 - 12.30 - Teoretická prednáška 2. časť
  VLOŽNÉ: 15€/osoba (vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, lektor, organizačné náklady, výstupný materiál v elektronickej podobe, pitný režim)

Záväzná objednávka(15€/osoba)

Počet účastníkov    Spôsob platby           Počet voľných miest


IČO                       DIČ(IČ DPH)


Názov organizácie


Názov organizácie 2


Ulica


Obec                      PSČ


Okres


Telefón                     Mobil


Email                      Kontaktná osoba


Číslo účtu-IBAN