Prihlášky na školenie sú uzatvorené.

Dátum konania - 19.februára 2019 - 9:00

KošiceNázov: „Organizácia činnosti hlavnej a pomocnej kuchárky v zmysle zásad správnej výrobnej praxe v zariadeniach školského stravovania.„

 • Lektori

  img01
 • MVDr. Viera Lešníková, RÚVZ Košice

Program:

 • 1. Hygienicky režim - opatrenia vykonávané v procesoch prípravy pokrmov
 • 2. Rozbor rizík kontrolných a kriticky kontrolných bodov od príjmu surovín cez výdaj a uchovávanie pokrmov
 • 3. Povinná dokumentácia správnej výrobnej praxe - povinnosti hlavnej a pomocnej kuchárky
 • 4. Možné riziká pri príprave diétnych pokrmov
 • 5. Diskusia, rôzne
 • Prihlášku budeme považovať za záväznú po jej odoslaní a uhradení vložného. Neúčasť na seminári je možné zrušiť najneskôr 24h pred uskutočnením odborného seminára.

  MIESTO KONANIA: SOŠ, Ostrovského 1, Košice
  09.00 - 09.30 - Prezentácia
  09.30 - 10.45 - Teoretická prednáška 1.časť
  10.45 - 11.00 - Prestávka
  11.00 - 12.00 - Teoretická prednáška 1.časť
  VLOŽNÉ: 15€/osoba (vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, lektor, organizačné náklady, výstupný materiál v elektronickej podobe, pitný režim)