Objednávky

OTVORENÉ

Materiálno – spotrebné normy a receptúry pre školské stravovaniepodľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní


(školský zákon) v znení neskorších predpisov


revízia 2021  • Cena 60€ je bez poštovného a balného:
    s dobierkou balík na poštu + 4,90€
    s dobierkou balík na adresu + 5,80€
    bez dobierky balík na poštu + 3,60€
    bez dobierky balík na adresu + 4,50€

Záväzná objednávka(60€)

Počet výtlačkov   Spôsob platby(PP/hotovosť)      


IČO                       DIČ(IČ DPH)


Názov organizácie


Názov organizácie 2


Ulica


Obec                      PSČ


Okres


Telefón                     Mobil


Email                      Kontaktná osoba


Číslo účtu-IBAN