Prihlášky na školenie sú uzatvorené.

Dátum konania - 20.februára 2020 - 10:00

Dolný KubínNázov: „Školenie vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania.„

 • Lektori

  img01
 • Ing. Jarmila Gašparíková
 • img01
 • Ing. Ľubomír Gašparík

Program:

 • 1. Práca s programom Školská jedáleň 4 – evidencia
 • 2. Pracovné postupy
 • 3. Správne nastavenia a novinky v programe
 • Prihlášku budeme považovať za záväznú po jej odoslaní a zaevidovaní. Neúčasť na seminári je možné zrušiť najneskôr 24h pred uskutočnením odborného seminára.

  MIESTO KONANIA: MsÚ Dolný Kubín (nová budova), Hviezdoslavovo námestie 1651/2 – 1. poschodie č.d.203
  09.30 - 10.00 - Prezentácia
  10.00 - 14.00 - Seminár
  VLOŽNÉ: 35€/osoba (vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, lektor, organizačné náklady)