Prihlášky sa uzatvárajú 27.júna 2022 o 10:00

Dátum konania - 28.júna 2022 - 10:00

KošiceNázov: „Bezpečnosť pokrmov a nápojov pri ich príprave a podávaní.„

 • Odborný garant

  img01
 • MVDr. Ľubica Krajničáková

Program:

 • Uplatňovanie HACCP v praxi:
 • a. identifikácia kritických kontrolných bodov a ich monitorovanie
 • b. verifikácia
 • c. rozdiely v evidencii záznamov a dokumentov
 • Prihlášku budeme považovať za záväznú po jej odoslaní a zaevidovaní. Neúčasť na seminári je možné zrušiť najneskôr 24h pred uskutočnením odborného seminára.

  MIESTO KONANIA: Stredná odborná škola železničná, Palackého 1428/14, 040 01, Košice
  09.00 - 09.45 - Prezentácia
  10.00 - 14.00 - Seminár
  VLOŽNÉ: 35€/osoba (vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, lektor, organizačné náklady)

Záväzná objednávka(35€/osoba)

Počet účastníkov   Spôsob platby(PP/hotovosť)      Počet voľných miest


IČO                       DIČ(IČ DPH)


Názov organizácie


Názov organizácie 2


Ulica


Obec                      PSČ


Okres


Telefón                     Mobil


Email                      Kontaktná osoba


Číslo účtu-IBAN