Prihlášky sa uzatvárajú 19.októbra 2022 o 12:00

Dátum konania - 20.októbra 2022 - 08:00

Bratislava

Trasa zo železničnej stanice

Trasa z autobusovej staniceNázov: Práca s programom Školská jedáleň 4, novinky v programe

 • Lektor

  img01
 • Ing. Jarmila Gašparíková - poradca pre výživu deti, poradca pre výživu a suplementaciu

Program:

 • 1. Práca s programom – dokumentácia v zariadeniach podľa §4 ods.9 vyhlášky MŠVVaŠ Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii v znení vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 68/2022 Z. z.
 • 2. Diskusia
 • Prihlášku budeme považovať za záväznú po jej odoslaní a zaevidovaní. Neúčasť na seminári je možné zrušiť najneskôr 24h pred uskutočnením odborného seminára.

  MIESTO KONANIA: Základná škola, Vietnamská 13, Bratislava - Ružinov, Školská jedáleň
  07.30 - 08.00 - Prezentácia
  08.00 - 11.30 - Seminár
  VLOŽNÉ: 40€/osoba (vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, lektor, organizačné náklady)

Záväzná objednávka(40€/osoba)

Počet účastníkov   Spôsob platby(PP/hotovosť)      Počet voľných miest


IČO                       DIČ(IČ DPH)


Názov organizácie


Názov organizácie 2


Ulica


Obec                      PSČ


Okres


Telefón                     Mobil


Email                      Kontaktná osoba


Číslo účtu-IBAN