Prihlášky na školenie sú uzatvorené.

Dátum konania - 13.novembra 2018 - 9:30

KošiceNázov: „Výživa a zdravie v zariadeniach školského stravovania„

 • Lektori

  img01
 • PaedDr. Mária Vasiliková

Program:

 • 1. Základné princípy zdravej výživy – vyvážený jedálny lístok( postupy pri jeho tvorbe)
 • 2. Optimálna energetická a nutričná bilancia – stanovenie celodenného príjmu v zariadeniach školského stravovania
 • 3. Diétne stravovanie – výpočet chlebových jednotiek pri diabetickej diéte
 • 4. Výskyt akrylamidu v školskom stravovaní a jeho negatívne dopady na zdravie stravníkov
 • Prihlášku budeme považovať za záväznú po jej odoslaní a uhradení vložného. Neúčasť na seminári je možné zrušiť najneskôr 24h pred uskutočnením odborného seminára.

  MIESTO KONANIA: SOŠ Ostrovského 1, Košice (aula školy)
  09.00 - 09.30 - Prezentácia
  09.30 - 10.30 - Teoretická prednáška 1. časť
  10.30 - 10.45 - Prestávka
  10.45 - 12.30 - Teoretická prednáška 2. časť
  VLOŽNÉ: 20€/osoba (vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, lektor, organizačné náklady, výstupný materiál v elektronickej podobe, pitný režim)