Prihlášky na školenie sú uzatvorené.

Dátum konania - 31.augusta 2018 - 9:30

KošiceNázov: „Súhrn požiadaviek na manipuláciu s potravinami pri výrobe pokrmov v zariadeniach školského stravovania v zmysle zásad správnej výrobnej praxe„

 • Lektori

  img01
 • MVDr. Viera Lešníková

Program:

 • 1. Správna výrobná prax v zariadeniach školského stravovania z pohľadu RÚVZ
 • 2. Hygienické požiadavky na prácu s potravinami – povinnosti vedúcej ŠJ, kuchárov a pomocných kuchárov
 • 3. Zabezpečenie hygienického režimu a sanitácie v ŠJ
 • 4. Zistené nedostatky pri kontrolách v zariadeniach školského stravovania – epidemiologické riziká
 • Prihlášku budeme považovať za záväznú po jej odoslaní a uhradení vložného. Neúčasť na seminári je možné zrušiť najneskôr 24h pred uskutočnením odborného seminára.

  MIESTO KONANIA: SOŠ Ostrovského 1, Košice (aula školy)
  09.00 - 09.30 - Prezentácia
  09.30 - 10.30 - Teoretická prednáška 1. časť
  10.30 - 10.45 - Prestávka
  10.45 - 12.30 - Teoretická prednáška 2. časť
  VLOŽNÉ: 15€/osoba (vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, lektor, organizačné náklady, výstupný materiál v elektronickej podobe, pitný režim)