Prihlášky na školenie sú uzatvorené.

Dátum konania - 16.decembra 2022 - 09:00

KošiceNázov: Priebežné vzdelávanie vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania

 • Lektor

  img01
 • Ing. Jarmila Gašparíková - certifikovany poradca pre výživu a suplementaciu

Program:

 • 1. Dokumentácia v zariadeniach podľa §4 ods.9 vyhlášky MŠVVaŠ Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii v znení vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 68/2022 Z. z.
 • 2. Zmeny finančných pásiem platných od 1.1.2023, 30% nadnormovanie MSN – dospelí stravníci.
 • 3. Prechod do nového roka 2023 – Školská jedáleň 4.
 • 4. Súhrn požiadaviek na manipuláciu s potravinami pri výrobe pokrmov v zariadeniach školského stravovania v zmysle zásad SVP - zmeny.
 • 5. Verejné obstarávanie(VO) – zákazky s nízkou hodnotou – straší vás VO? Ako na VO v školskom stravovaní.
 • 6. Legislatíva v školskom stravovaní – zákony, vyhlášky, usmernenia, smernice.
 • 7. Diskusia
 • Prihlášku budeme považovať za záväznú po jej odoslaní a zaevidovaní. Neúčasť na seminári je možné zrušiť najneskôr 24h pred uskutočnením odborného seminára.

  MIESTO KONANIA: SOŠ železničná, Palackého 14, Košice
  08.00 - 08.45 - Prezentácia
  09.00 - 13.00 - Seminár
  Účastnícky poplatok: 30€/osoba (vo účastníckom poplatku je zahrnuté: poplatok za seminár, lektor, organizačné náklady)