Prihlášky na školenie sú uzatvorené.

Dátum konania - 07.decembra 2018 - 9:00

KošiceNázov: „Verejné obstarávanie v zariadeniach školského stravovania v roku 2019 (novela zákona) a transparentnosť obstarávania potravín pomocou Národného potravinového katalógu.„

 • Lektori

  img01
 • Ing. Iveta Beslerová

Program:

 • 1. Úpravy vo verejnom obstarávaní v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou-uplatňovanie zákona v aplikačnej praxi od 1.1.2019 v zariadeniach školského stravovania
 • 2) Realizácia Národného potravinového katalógu (NPK) v zariadeniach školského stravovania ako súbor nástrojov prostredníctvom ktorých je možné elektronicky zadávať zákazky vo verejnom obstarávaní:
 • - Výhody a prínosy NPK
 • - Manuál NPK
 • Prihlášku budeme považovať za záväznú po jej odoslaní a uhradení vložného. Neúčasť na seminári je možné zrušiť najneskôr 24h pred uskutočnením odborného seminára.

  MIESTO KONANIA: OÚ Komenského 52, Košice (zasadačka, 1. poschodie)
  08.00 - 09.00 - Prezentácia
  09.00 - 12.00 - Teoretická prednáška
  12.00 - 12.30 - Diskusia, záver
  VLOŽNÉ: 22€/osoba (vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, lektor, organizačné náklady, výstupný materiál v elektronickej podobe, pitný režim)