Prihlášky na školenie sú uzatvorené.

Dátum konania - 14.júna 2019 - 9:30

NitraNázov: „Postupy pri práci s programom Školská jedáleň 4 – evidencia obedov – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.„

 • Lektori

  img01
 • Ing. Jarmila Gašparíková
 • img01
 • Ing. Ľubomír Gašparík

Program:

 • 1. Evidencia „dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa“
 • 2. Práca a nastavenia programu Školská jedáleň 4 - školenie
 • 3. Diskusia
 • Prihlášku budeme považovať za záväznú po jej odoslaní a zaevidovaní. Neúčasť na seminári je možné zrušiť najneskôr 24h pred uskutočnením odborného seminára.

  MIESTO KONANIA: Okresný úrad Nitra, Štefániková tr. 39/69, Nitra - zasadačka
  09.30 - 10.00 - Prezentácia
  10.00 - 14.00 - Seminár
  VLOŽNÉ: 25€/osoba (vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, lektor, organizačné náklady)