Dátum zverejnenia - 17.apríl 2023 - 8:00

KošiceNovinka od spoločností SOFT-GL a ArtEdu.

 • Lektori

  img01
 • Ing. Jarmila Gašparíková – riaditeľ ARTEDU

Obsah:


 • 1. Dotácie 2023

 • Objednávku budeme považovať za záväznú po jej odoslaní a uhradení sumy.

  CENA: 15€ s DPH do 31.12.2023 - Nepredplatené kompletné videškolenia (Prístup na kanál YouTube, výstupný materiál v elektronickej podobe)
  CENA: 10€ s DPH do 31.12.2023 - Predplatené kompletné videškolenia (Prístup na kanál YouTube, výstupný materiál v elektronickej podobe)

 • Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnuté služby

Záväzná objednávka(15€/osoba)

Počet účastníkov   Spôsob platby(PP/hotovosť)      Počet voľných miest


IČO                       DIČ(IČ DPH)


Názov organizácie


Názov organizácie 2


Ulica


Obec                      PSČ


Okres


Telefón                     Mobil


Email                      Kontaktná osoba


Číslo účtu-IBAN