Kto sme?

Spoločnosť ArtEdu ponúka strategické a rozmanité podporné programy, mentoringy a tréningy pre vedúcich pracovníkov v školskom stravovaní.

Chceme podporovať talenty a formovanie špičkových vedúcich pracovníkov, pričom dôraz kladieme na rozvoj kompetencií v oblastiach ako je riadenie ľudí či rozvoj jemných zručností, ako aj informovanosti k témam zdravého stravovania. Veríme totižto, že školské stravovanie nie je prežitok a má obrovský potenciál pri výchove zdraviu zodpovedných mladých ľudí.

Čítajte ďalej

Naše posledné semináre

img01

Videoškolenie k ŠJ4

Ing. Jarmila Gašparíková
img01

Odborný seminár 04.12.2017

MUDr. Katarína Strmenská,MPH
img01

Odborný seminár 08.06.2017

MVDr. Ľubica Krajničáková
img01

Odborný seminár 19.05.2017

MUDr. Oľga Luptáková

Vzdelávanie mysle, bez vzdelávania srdca, nie je vôbec vzdelávaním. - Aristoteles

1000

Vypitých káv.

2000

Odškolených hodín.

3000

Prepočítaných noriem

6

Zrealizovaných odborných konferencií.

Čo môžeme pre Vás urobiť

Sme otvorení akýmkoľvek potrebám a požiadavkám.

Odborné semináre o zdravom stravovaní

V spolupráci s viacerými odborníkmi pre Vás pravidelne pripravujeme odborné semináre na aktuálne témy z oblasti školského stravovania a legislatívy, aby ste mali stále prehľad o aktuálnom dianí.

Adaptačný mentoringový program

Ak ste novým pracovníkom na vedúcej pozícii v školskej jedálni, pripravili sme pre Vás možnosť vytvorenia na mieru šitého podporného programu a konzultácii tak, aby ste s prehľadom a v krátkom čase dokázali perfektne prevziať svoju novú agendu.

Odborné konzultácie

Pre odborníkov na pozíciach vedúcich pracovníkov v školských jedálňach poskytujeme možnosť odborných konzultácií v rôznych témach týkajúcich sa Vašej každodennej práce.

Školenia k programu Školská jedáleň

V spolupráci so spoločnosťou SOFT-GL s.r.o. Vám ponúkame možnosť objednať si kompletné alebo doplnkové školenie k programu Školská jedáleň, ktorý Vám ponúka prehľadné a bezpečné prevádzkovanie Vašej jedálne.

Tréningy podľa Vašich potrieb

V ponuke nájdete aj rôzne tréningové programy zamerané na rozvoj komunikačných, vyjednávacích, prezentačných zručností, časoveho riadenia, či zvládania stresu. Každý tréning sme ochotní pripraviť podľa Vašich potrieb a očakávaní.